Çalıştırma

Remote-control

Remote control - Mode Mod seçimi

Mod düğmesini kullanarak farklı seçenekleri seçebilirsiniz:

1. Otomatik mod Automatic mode
Sıcaklık, 22°C'ye düşürülecek şekilde ayarlanır - sıcaklık 24°C'ye ayarlandığında ısıtma moduna geçer

2. Nem alma programı Dry mode
Hava sıcaklığında bir değişiklik olmadan nem seviyelerinin düşürülmesini sağlar.

3. Soğutma modu Cooling mode 
Sıcaklık, 18°C ila 32°C arasında bir değere ayarlanabilir

4. Isıtma modu Heating mode 
Sıcaklık, 10°C ila 30°C arasında bir değere ayarlanabilir

5. Fan modu Fan mode
Klima, havayı soğutmadan veya ısıtmadan vantilatör olarak kullanılabilir.

Remote control - Econo Econo modu

Bu fonksiyon, güç tüketimini azaltarak, fazla güç gerektiren diğer uygulamaların da kullanılabilmesini sağlar.
Bu fonksiyon ayrıca enerji tasarrufu sağlar.

Remote control - Swing Otomatik salınım

Düzenli hava akışı ve sıcaklık dağılımı için hava üfleme kanadının otomatik olarak düşey salınım yapması seçilebilir.

Remote control - Quiet  Dış ünite sessiz çalışma

Sessiz bir ortam sağlayacak şekilde dış ünitenin çalışma sesini 3dB(A) oranında azaltır.

Remote control - comfort Konfor modu

Yeni kanat, soğutma modu için hava atış açısını yatay olarak ve ısıtma işlemi için aşağıya doğru düşey olarak değiştirir.
Bunun amacı soğuk veya sıcak havanın doğrudan vücuda üflenmesini önlemektedir.

Remote control - Sensor Hareket sensörü

Sensör, odada birinin olup olmadığını algılar. Oda boş olduğunda, 20 dakika sonra ünite ekonomik moda geçer ve bir kişi odaya girdiğinde tekrar normal çalışır.

Remote control - Powerful Güçlü mod

Oda sıcaklığı çok yüksek/düşükse, 'güçlü mod' seçilerek hızlı bir şekilde soğutulabilir/ısıtılabilir. Güçlü modun kapatılmasının ardından, ünite önceden ayarlanmış moda geri döner.

Remote control - Fan  Sadece fan

Klima, havayı soğutmadan veya ısıtmadan vantilatör olarak kullanılabilir.

Remote control - Weekly timer  Haftalık timer

Timer, günün veya haftanın herhangi bir anında ısıtma veya soğutma modunu başlatacak şekilde ayarlanabilir.